1

Kiçik və orta sahibkarların idarəetmə proseslərini avtomatlaşdıraraq, müxtəlif innovativ İT həllər tətbiq edərək, həmçinin innovator və startapların bazara uğurla daxil olmasına şərait yaradaraq  innovasiya və startap ekosisteminin inkişafına dəstək olmaq

2

İnnovativ və yeni təlim metodlarını tətbiq etməklə ölkəmizdə gənclərin işsizlik problemlərinin həllinə, yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasına, həmçinin müxtəlif özəl və dövlət orqanlarında kadrların peşəkarlıq səviyyəsinin təkmilləşdirilməsinə müsbət töhfələr vermək

3

Müxtəlif tədbir və layihələr həyata keçirərək regional innovasiya potensialını gücləndirmək və özəl şirkətlərin dövlət qurumları və startaplarla birgə işinə əlverişli zəmin yaratmaq